KODY BŁĘDÓW AGD

 

Whirlpool

FH – brak dopływu wody
FA – aktywowany system “Aquastop”
FP – problem z odpływem wody
F05 – problem z termistorem temperatury
F06 – problem z rdzeniem tacho (brak pracy silnika)
F07 – zwarcie triaka (na module sterowania silnikiem)
F09 – przepełnienie
F10 – usterka płytki sterującej pracą silnika
F11 – błąd komunikacji (jednostka sterowania)
F13 – błąd obwodu podajnika
F14 – uszkodzenie pamięci EEPROM (jednostka sterowania)
F15 – błąd jednostki sterowania silnikiem
F16+F18+F20+F21+F22 – uszkodzenie jednostki sterowania
FDL – błąd włączania blokady drzwi
FDU – błąd wyłączania blokady drzwi
 
 
Indesit
 
F01 – zwarcie triaka silnika
F02 – zablokowany silnik lub problem z rdzeniem tacho
F03 – zwarcie lub otwarty obwód próbnika temperatury
F04 – zbyt niski poziom wody
F05 – zbyt wysoki poziom wody
F06 – błąd programatora
F07 – zablokowany przekaźnik grzałki
F08 – nie można aktywować przekaźnika grzałki
F09 – niekompatybilny EEPROM
F10 – przełącznik ciśnieniowy nie daje prawidłowych odczytów
F11 – problem z pompą
F12 – uszkodzenie modułu wyświetlacza LCD oraz brak komunikacji z głównym modułem
F40 – problem z blokadą drzwi
 
 
Samsung
 
E1 – dopływ wody. Zbiornik nie napełnia się w zadanym okresie czasu. Sprawdzić dopływ wody
E2 – odpływ wody. Zbiornik nie opróżnia się w zadanym okresie czasu. Sprawdzić pompy i węże
E3 – przepełnienie. Poziom wody zbyt wysoki. Sprawdzić system kontroli ciśnienia
E4 – brak równowagi. Zmienić załadowanie
E5/E6 – ogrzewanie wody. Temperatura wody spada/rośnie zbyt szybko. Sprawdzić termistor
E7 – przełącznik ciśnienia. Nieodpowiednia częstotliwość wody. Pompa może odciągać wodę przez 3 minuty. Sprawdzić system kontroli ciśnienia
E8 – za wysoka temperatura wody przy praniu w niższych temperaturach. Sprawdzić temistor
E9 – wyciek wody. Pojawia się gdy poziom wody obniża się, mimo że nie pracuje system odprowadzania wody podczas cyklu prania
EA – brak sygnału rdzenia tacho. Sprawdzić obwód tacho
EB – wykryto zwarcie triaka. Uszkodzenie modułu kontroli prędkości
EC – problem z termistorem lub jego przewodami
ED – drzwi otwarte. Należy ponownie otworzyć i zamknąć drzwi

 
(c)2015, All Rights Reserved